Dịch vụ website trọn gói

Website của bạn sẽ có tiêu chuẩn như thế nào

Đạt chuẩn về SEO

Chúng tôi có module hỗ trợ cho website của bạn đạt tiêu chuẩn google SEO. Chỉ cần làm theo những khuyến nghị, quý khách sẽ có website đạt chuẩn về SEO để tăng độ phổ biến của website

Đầy đủ tính năng

Website của quý khách sẽ đầy đủ các tính năng mà chúng tôi tích hợp, chúng tôi không hạn chế tính năng ở các gói. Các gói website chỉ khác nhau ở dung lượng và băng thông (tài nguyên mà quý khách đã dùng)

Hỗ trợ đa màn hình

Responsive – Hiện tại có rất nhiều loại màn hình khác nhau vì vậy website cũng phải hiển thị phù hợp với từng loại màn hình. Quý khách có thể yên tâm sáng tạo nội dung mà không cần quan tâm hệ thống.